NovinkyPříležitostiZdravíŽivotní styl

Em. Prim. MUDr. Milan Čarvaš: “Doplňky stravy pomáhají v těch případech, kdy člověk spolupracuje s přírodou a pracuje na sobě.”

Em. Prim. MUDr. Milan Čarvaš
Em. Prim. MUDr. Milan Čarvaš

Em. Prim. MUDr. Milan Čarvaš je nejen uznávaný chirurg, ale také jeden z profesionálních poradců a školitelů německé společnosti LR Health & Beauty. Sama se z jeho poznatků učím již 10 let a bylo mým snem více poznat, a také lidem zprostředkovat, motiv chirurga – dát šanci potravinovým doplňkům. S panem Čarvašem jsem se setkala o přestávce velkého lékařského semináře v Brně a byla jsem ohromena jeho skromností, lidskostí a profesionalitou. Inspirujte se poutavým rozhovorem.

Pane doktore, milujeme příběhy, jak se stalo, že jste se rozhodl studovat medicínu?

Vyrostl jsem v rodině veterináře. Můj otec byl v té době okresní a později veterinář JMK. Někdy jsem s ním jako menší kluk jezdil po praxi v obcích v okolí a díval se, jak ošetřuje dobytek. Velmi mne inspirovalo, že i když se nemohl se zvířetem domluvit, dokázal najít problém a snažil se tomu zvířeti či zvířátku pomoci. Většinou se mu to dařilo, což mne velmi ovlivnilo. Asi mne to nasměrovalo a začal jsem se problematikou zdraví více zabývat . Ještě k tomu se i můj starší bratr dal na veterinární dráhu. Přestože pro lásku  k hudbě (byl zakládajícím a dlouholetým členem kapely Synkopy 61) přerušil studia, tak jsem se já rozhodl pro studium lékařské  fakulty v Brně. Za 5 let po mně se tam přihlásil i můj mladší bratr. Takže jsme vlastně medicínská rodina, což na mne určitě mělo dost vliv.

Osobně bych Vás nazvala jako lékaře s duší. Mám pocit, že vyznáváte rovnováhu mezi tělem a duší – pletu se?
Vždy jsem se snažil, abych pochopil nemocného člověka a zjistil, proč uvedenou chorobu má. Pokud se to dalo i nějak “jinak” vysvětlit a přineslo to jasnější pohled, o to lépe . Nemoc má spoustu projevů, jsou to pouze příznaky, které se v těle hlásí o pozornost a ukazují, že se něco děje. Ukazují, že je tělo nemocné a je nutné reagovat, tedy hledat příčinu a také ji odstraňovat. Zde je ta problematika, kterou můžeme ovlivnit a chránit organismus. Musíme se na nemocného dívat celkově a spojit jak psychické, tak fyzické problémy . Toto je vždy propojené. Proto jsem se také zapojil do spolupráce s firmou LR Health & Beauty, kde jsem viděl já, i jako chirurg, možnosti pomoci nemocnému člověku i zvířeti. Jsem si jistý, že doplňky stravy mohou výrazně pomoci v boji proti určité chorobě. Pomohou také nastartovat organismus ke zlepšení stavu například imunity, a potom si často organismus může pomoci zcela sám.

Čínská medicína, Ajurvéda… je tolik způsobů a cest, který směr vás inspiruje?

Čínskou medicínou jsem se nezabýval, protože věřím naší středoevropské, která je schopna dostatečně vysvětlovat možnosti léčby, léčit, a také správnou životosprávou ovlivnit metabolismus člověka a jeho zdraví. Takto jsem to vždy viděl a cítil . Proto je možné hodně pomáhat i doplňky stravy z nabídky LR.

Když zavzpomínáte na svá nejvíce aktivní chirurgická léta, jaké “úkony” pro vás byly nejoblíbenější? A které jste naopak neměl rád?
Každý chirurg má rád ty výkony, které mohou co nejrychleji lidem pomoci, a také samozřejmě výkony v rámci břišní chirurgie. Kdysi byly nejčastěji prováděny operace žaludku, později spíše operace na střevech. To je prostor, kde můžete provádět mnoho smysluplných výkonů, které nemocným, často opravdu dost postiženým, mohou pomoci. Velmi rád vzpomínám na devadesátá léta. Na období, kdy jsme začínali s novodobou technickou operativou, tzv. laparoskopií. Jde o výkon, kdy chirurg ( i jiné odbornosti) pracovali v dutině břišní a dívali se na obrazovku, kde bylo vidět očima kamery na operační pole, které bylo optickou cestou zvětšené. Díky této novince bylo možné pracovat velmi přesně a šetrně. Byly to opravdu zajímavé počátky. Jeden kolega vedl na operačním poli kameru, druhý prováděl výkon. Těžké, ale úžasné období.

Zmiňujete, že jste také registrovaným LR partnerem. Co Vás na počátku přesvědčilo o tom, že má smysl produktům této firmy dát šanci?
V roce 2008 jsem byl nadsponzorem, paní Stehnovou, seznámen s konceptem LR – konkrétně s Aloe Vera, která – dle informací LR, působí a pomáhá na vše! Mohu vám říci, že mne to jako chirurga, který má rád, když může vše ošetřit a řešit rychle a smysluplně, docela uráželo. Protože ani chirurg nemůže působit zdravotně na vše. Nakonec jsem se však více seznámil s produkty LR a pochopil jsem cestu, na jakém principu doplňky stravy přispívají ke zdraví. Vyzkoušel jsem je na sobě a svojí rodině. Pochopil jsem, že produkty jsou výborné a působí opravdu v mnoha případech ve velmi širokém okruhu zdravotní pomoci. Nutno však říci, že na to musí mít svůj čas. Jde přece jenom o přírodní produkty. Nakonec jsem se po prostudování účinků produktů LR stal poradcem firmy pro Českou republiku. Nyní mám již 10. výročí této poradenské činnosti a stále se učím od lidí, kteří LR produkty používají, jak to vše do sebe zapadá a funguje. Pouze mnoho lidí nepochopilo, že doplňky stravy pomáhají v těch případech, kdy člověk mající zdravotní problémy spolupracuje s přírodou a pracuje na sobě. Nelze to brát tak, že něco mi dejte a já budu zdráv. Je nutné se o zdraví starat a pomáhat tělu, aby si také mohlo samo pomoci. Vzhledem k mému postavení na svém pracovišti jsem si mohl v častých případech potvrdit, jak produkty LR v případech, kde jsou indikovány, dobře pomáhají. Proto jsem poradcem a dává mi to smysl.

Jsem ráda, že otevřeně hovoříte o tom, že ani tak kvalitní doplněk jako je ten z dílny  LR, nebude fungovat v celém svém potenciálu, pokud tomu samotný pacient nepomůže svým důsledným přístupem. Jsou případy, kdy lidé využívají vynikajících vlastností doplňků LR např. k podpoře očisty organismu, ale přitom neudělají změnu na talíři, nepřestanou kouřit, nehýbou se atp. Kde myslíte, že je chyba? Proč si tedy doplněk vůbec kupují. Jde o nedůsledné poradenství nebo se projeví vlastnost člověka, že to třeba zafunguje samo?

Myslím si, že naši lidé jsou historicky dlouhodobě takto vychováváni. Někdy se stává, že řeknou: “Pane doktore, dejte mi tabletku a budu zdráv.” Ale že by pro podporu funkčnosti měli něco navíc udělat, to spíše nehrozí. Dříve byli zvyklí “něco” k tomu přidat. Myslím tím nějaké všimné, protože si mysleli, že jim to zkvalitní léčbu. Ale většinou nepřemýšleli, že si za každou chorobu v podstatě můžeme sami. Svým způsobem života, chováním, přemýšlením či smýšlením, a také jak se o svůj organismus staráme. Vliv má také to, jak se matka toho člověk chovala v době těhotenství atp. Vše souvisí se vším. Lidé si často doplňky stravy kupují na základě toho, co slyší od ostatních či z médií. Jak je to dobré, jak to pomáhá, ale neslyší již na to, popř. jim to nikdo neřekl, že je k efektu třeba učinit ještě další kroky. Někdy jsou také nedůslední v dávkování, myslí si, že když si dají trochu např. aloe vera, že se dají očekávat zázraky. Takto to nefunguje.

Nedávno jsem se setkala s argumentem jednoho lékaře, že se za 40 let své praxe nesetkal s tak vysokou kvalitou doplňků stravy. Nicméně nevěděl, jak svým klientům argumentovat s cenou. Jsou Vašima očima LR produkty drahé?

Pravdou je, že LR doplňky stravy mají svou vysokou cenu, na druhou stranu mají i svou vysokou kvalitu. Hovořit na toto téma je složité, spíš je to o prioritách člověka. Když jde o zdraví, někdy se vyplatí obětovat např. jedno kafe denně v kavárně za dávku Aloe Vera Gelu či Mind Masteru. To je jako s časem, i když ho máte málo , tak pokud vám to stojí za to, tak si ho uděláte.

Jsem pacientka s Crohnovou nemocí, tedy s diagnózou, která předpokládá konzumaci obrovského množství léků. Tyto často přináší vedlejší účinky  a následnou potřebu změnit léčbu. Nikdy jsem ale neslyšela od lékařů nic o tom, že je třeba tělu pomoci vyčistit se, aby nastavená léčba mohla působit co nejdelší dobu. Proč medicína o řízené očistě nehovoří?

Myslím si, že se něco malého v lékařském povědomí již mění, protože častěji hovoří, jak je škodlivé velké množství léků, které starší lidé užívají. Začíná se na tom pracovat, i když z mého pohledu příliš pomalu a pozdě, aby se farmaceutická léčba omezila. Myslím si, že potom bude cesta doplňků stravy jednodušší.

Častým dotazem spokojených klientů LR je, proč se takové produkty nenabízí např. v nemocnici. Je to farmaceutické lobby? Je to neznalost lékařů? Jde o chybu systému?

Velkou roli hraje skutečně farmaceutická lobby, cena doplňků, a také neznalost lékařů. Víte, nikdo to po nich nechce, popř. to sami neuznávají. Nemají tedy často důvod doplněk pacientovi nabídnout. Lékaři jsou vedení k uznávání metody důkazů a tu prezentují přes léky farmaceutické firmy svými studiemi.

S manželem v rámci našich rodinných firem Firestarter s.r.o. a Helou! podporujeme také nemocniční kaplanství. V rámci našeho Rádia Helou! jsem vedla zajímavé rozhovory s jejich koordinátorkou, Martou Hošťálkovou, kdy uvedla, že v současné době medicína uznává, že pokud je cílem dosažení dlouhodobě příznivého stavu, je nutné hledět na člověka komplexně. Tím myslím po stránce těla-duše-ducha. Co si o tom myslíte?
Otázka těla, duše a ducha je tak rozsáhlá, že na to není možné jednoznačně odpovědět. Je pravda, že v současném pojetí medicíny je  cílem dosažení dlouhodobě příznivého stavu. Ovšem, každý lékař to bere podle sebe a jednotná filosofie při studiu medicíny takto není postavena. Pravdou je, že celostní medicína je vysoká úroveň , pokud tomu je člověk otevřen. Není to však tak jednoduché.

V rámci oblíbených seminářů – Koncept zdraví pro společnost LR Health &  Beauty často zmiňujete, že produkty z dílny LR jsou jednou z vynikajících možností použití také v rámci paliativní péče. Můžete uvést nějaký příklad?

Doplňky stravy LR jsou vysoce kvalitní a jsou schopny pomáhat lidem při některých chorobách. Také při paliativní terapii jsou nápomocné k podpoře regenerace organismu, k ovlivnění například podpory metabolismu proti infekci a nebo proti rozšiřování rakovinných procesů. Například po chemoterapii, kdy dochází k poškození některých zdravých buněk v těle, jsou doplňky stravy důležité. Pomáhají totiž k urychlení regenerace zmíněných poškozených buněk, a tak je onkologicky nemocný člověk schopen lépe snášet terapii onkologické léčby. Současně tak může docházet k žádoucímu častějšímu nasazení chemoterapie.

V lednu 2020 jsem v rámci LR Grow Day & Night na výstavišti v Brně s prim. MUDr. Tomášem Kampe představila česko-slovenskému trhu nový produkt z nabídky LR – Night Master, nápoj na spaní. Jaký máte názor na důležitost a problematiku spánku? Proč lidé nespí?
Spánek je velmi důležitá součást života a bez této regenerace  by  nebyl možný život, protože metabolismus musí mít čas na regeneraci. Samozřejmé je, že kdybych věděl proč někteří lidé nemohou spát , asi bych dostal Nobelovu cenu. Myslím si ,že výrobek fi LR Night Master má svoje místo a mnoha lidem může pomoci. Je to spíše produkt, který organismus pomůže naladit na spánek a tím ho podpoří.

Když hovořím se svými klienty, sami uznávají, že je velkým darem, pokud je možné komunikovat a získat informace od lékařů, kteří nahlíží na člověka uceleně a komplexně. Vy a Vaši kolegové nám v rámci LR přinášíte profesionální podporu a vzdělávání. Shrňte nám, kde všude můžeme čerpat informace konkrétně Vámi nabyté.

Víte, tato otázka je velmi složitá, protože  člověk se stále v živote učí, získává informace i pohled na život . Snažíme se v rámci našich přednášek, telefonátů i e-mailů předávat životní i profesní zkušenosti a nikde není žádný soubor otázek a odpovědí tohoto druhu. Takže není možné odpovědět, kde to můžete čerpat . Vždy je na člověku, jak a co si může dát dohromady. Proto jsem se také snažil dát dohromady  informace pro lidi, kteří chtějí dalším pomáhat pomocí doplňků stravy, které osobně považuji za podceněné. Je třeba si uvědomit, že strava, kterou jíme a celý život do organismu dáváme, hraje velkou roli. Jenom si představme tu nesourodou, obrovskou a někdy hodně škodlivou hmotu, kterou za život sníme v různých podobách. V těle vyvolává tolik neuvěřitelných metabolických i psychických reakcí, že se nad tím často podivují i lékařské kapacity. Takže podpora života a zdravého žití  je důležitá a ve stáří se ukáže, jak jsme o sebe pečovali. Já jsem se ve své publikaci ABECEDA nemocí navíc snažil ukázat,  při jakých nemocech konkrétně , můžeme používat doplňky stravy a kosmetické produkty jako podporu léčby. Jsou to produkty, které osobně znám, které mi medicínsky dávají smysl, které jsem ve své praxi na pacientech pod osobním dohledem prověřil a výsledky prezentoval. Dříve by si nikdo nedovolil aplikovat např. sprej Aloe vera či Aloe vera koncentrát do rány a hojit tím hluboké spáleniny ,bércové vředy, jiné rány a podobně. Vždy to bylo prezentováno pouze na  běžné kožní povrchní potíže. Lidé se tak dozvěděli , že použití uvedených produktů je možné i v jiném případě. Dávka Colostra, Reishi ,Cistus Incanus je uváděna všeobecně, ale já ji zde uvádím podle zkušeností vlastních i mých kolegů. V určitých stavech je potřebné dávku změnit. Výrazně zvýšit. Takže takhle se rodí informace a vlastně se rozšiřuje použití uváděných  doplňků stravy.

Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám vše dobré.

Můžete také rád

Komentáře jsou uzavřeny.

Více v Novinky