EmoceZdraví

Začátek školního roku může být velký stres pro všechny

Na začátku září se objevují situace, kdy jsou děti často nemocné. U školkových dětí se na sociálních sítích vedou ankety: jak dlouho jste vydrželi ve školce? 3 dny? Týden? Bravo!! Ano, je to téma, které není jednoduché. Není vhodné jej podceňovat.

Psychologové hovoří o tom, že nástup dítěte do školky nebo školy je velká změna. Zátěž a někdy i trauma. Přináší nutnost podřídit se autoritě, dítě si již nerozhoduje o svém programu. Nemůže si hrát když má potřebu. Nemá možnost se najíst v čase, kdy potřebuje. Je organizováno. Mnoho rodičů navíc přetěžuje své děti dalšími kroužky a nepoleví ani tehdy, pokud dítě vykazuje únavu či nechuť.

Můžeme se setkat i s případy, kdy z ekonomické nutnosti nebo – v horším případě – z důvodu pohodlnosti přichází děti do školkového kolektivu mentálně a psychicky nepřipravené. Jedna babička popisovala, že její vnučka propláče s malou žirafkou v koutku 80% dne, neboť maminka je lékařka a musí nastoupit do zadlužené ordinace. Ano, není to snadné, zvláště, když nejsou k dispozici babičky.

Školák v první třídě je najednou hodnocen známkami, doma se musí připravovat na další den. Do toho nesednou kamarádi, učitelka je příliš přísná a už to jede.

Je všeobecně známo, že stres má velký vliv na oslabení imunitního systému. A tak na začátku podzimu nehraje roli jen nadměrný kontakt s infekcemi, ale také to, v jaké imunitní kondici přichází dítě do těchto zařízení, a dále jakými faktory je oslabováno – a sem stres také patří.

Psychologové radí, že je velmi důležité děti sledovat, povídat si s nimi, dát jím svůj prostor, čas, nestrašit a pomoci jim s přechodem do nového režimu.

Ale i ze zdravotního hlediska se dá dítěti pomoci. Kromě kvalitní stravy postavené na optimálním množství sacharidů, bílkovin, tuků, dále dostatečného pitného režimu a zabezpečení vhodných dávek vitamínů a minerálů, je třeba dbát také na kvalitu střevní mikroflóry. Kromě toho, že její stav má vliv na samotný imunitní systém, je vědecky prokázáno, že rovněž hraje roli v rámci psychické pohody. Dobrou náladu přináší také pohyb na čerstvém vzduchu a pravidelný spánek.

Je-li dítě již ve stresu (ať psychickém nebo fyzickém), doporučila bych zajímat se o produkty z nabídky německé společnosti LR Health & Beauty. Najdete zde klinickými studiemi prověřené možnosti, jak neutralizovat již nakumulovaný stres přírodní cestou efektivně a rychle a mnoho další pomoci. Kontaktujte dobrého poradce, někdy je totiž méně-více. A někdy stačí pouze upravit životní styl. A někdy pouhé ošetření emocí.

Můžete také rád

Komentáře jsou uzavřeny.

Více v Emoce